Tất cả sản phẩm trà cụ

-4%
 Bình lọc trà di động thuỷ tinh cao cấp 238ml  Bình lọc trà di động thuỷ tinh cao cấp 238ml
495,000₫ 515,000₫
-5%
 Bình thuỷ tinh đựng trà nhiều kích thước  Bình thuỷ tinh đựng trà nhiều kích thước
95,000₫ 100,000₫
-10%
 Bình trà du lịch hiện đại chất liệu thuỷ tinh cao cấp  Bình trà du lịch hiện đại chất liệu thuỷ tinh cao cấp
853,000₫ 953,000₫
-12%
 Cốc lọc trà thuỷ tinh cao cấp dung tích 350ml  Cốc lọc trà thuỷ tinh cao cấp dung tích 350ml
285,000₫ 325,000₫
-10%
 Cốc lọc trà thuỷ tinh cao cấp dung tích 500ml  Cốc lọc trà thuỷ tinh cao cấp dung tích 500ml
350,000₫ 390,000₫
-11%
 Cốc lọc trà thuỷ tinh sứ ngọc cao cấp  Cốc lọc trà thuỷ tinh sứ ngọc cao cấp
595,000₫ 665,000₫
-21%
 Tống trà thuỷ tinh cao cấp hiện đại 200ml, 300ml, 400ml  Tống trà thuỷ tinh cao cấp hiện đại 200ml, 300ml, 400ml
115,000₫ 145,000₫
-13%
 Tống trà thuỷ tinh cao cấp hiện đại 250ml, 350ml, 400ml  Tống trà thuỷ tinh cao cấp hiện đại 250ml, 350ml, 400ml
135,000₫ 155,000₫