Giảm 5% cho khách hàng nhân ngày Chè Thế Giới

Văn hoá trà

Trà (chè) và thi nhân Việt Nam

Đối với thi nhân đông phương, trà, uống trà còn biểu lộ một nhân sinh quan, một lối sống, một lối suy nghĩ, một quan...